Twoja strona w nv24.pl

NetVision

STRONA INTERNETOWA

Dzięki nam Ty te?możesz zaistnie?w internecie. Profesjonalnie i szybko.


START || strona w nv24.pl

Wypracowane przez lata zaufanie pozwoliło nam na zaoferowanie Państwu produktu jakim jest profesjonalna wizytówka internetowa. Prosta i przejrzysta strona pozwalająca zaprezentowa?ofert?wielomilionowej grupie osób poszukujących informacji w internecie. Wraz ze stron?otrzymujecie Państwo łatwy do zapamiętania adres internetowy w naszej domenie www.twojanazwa.nv24.pl.


KONTAKT

NetVision Mikołaj Politowicz
ul. Mieszka I - 8 / 21
63-300 Pleszew

tel. +48 664 052 400
e-mail: info@nv24.plNetVision i nv24.pl - Wizytówki internetoweSŁOWA KLUCZOWE // KEYWORDS
wizytówka internetowa, mini strona internetowa, strona www, prosta strona internetowa, wizytówka www, wizytówka online, profesjonalna strona www, strona www w 48 godzin ...Czym jest strona w nv24.pl ?

Oferowane przez nas strony w portalu nv24.pl to profesjonalne, jednostronnicowe wizytówki internetowe a tym samym w pełni funcjonalne strony www. Zawieraj?stron?wykonan?z zachowaniem wszelkich wymogów przeglądarek internetowych, domen?internetow?w postaci www.twojanazwa.nv24.pl w cenie strony lub dowoln?inn?domen?pl; com; com.pl, eu. Przejrzysty i czytelny wygląd ułatwia znalezienie właściwych informacji na stronie tj. opis działalności, dane kontaktowe, oferta, galeria zdjęć, formularz kontaktowy. Wraz ze stron?kupujący otrzymuje system analiz odwiedzin strony.


Ile kosztuje taka strona ?

Całkowity koszt wykonania takiej strony, w której skład wchodzi projekt, domena, serwer, formularz kontaktowy, galeria, analizy odwiedzin strony, to kwota 144 z?/ rocznie. Kwota ta jest kwot?brutto, na któr?wystawiana jest corocznie kupującemu faktura VAT.


Parametry strony w nv24.pl

domena internetowa www.twojanazwa.nv24.pl

wizytówka internetowa - jednostronowa

profesjonaln?prezentacj?ofery

projekt prostego logo na stron?/p>

okres abonamentowy 12 miesięcy

możliwość umieszczenia galerii zdjęć

formularz kontaktowyNazwa Państwa strony

Wybierając stron?w nv24.pl otrzymujecie Pańtwo nazw?strony w postaci www.twojanazwa.nv24.pl w cenie strony. Możemy równie?dla Państwa zarejestrowa?dowoln?woln?domen?aby wskazywała na stron?lub skonfigurowa?ju?istniejąc?Państwa domen?


Niektóre ze zrealizowanych projektów


Dostępne wersje kolorystyczneIstnieje możliwość wykonania każdej innej wersji kolorystycznej według Państwa pomysłu i zlecenia. Projekt jest na tyle elastyczy aby najlepiej sprosta?oczekiwaniom.


Jak wygląda procedura kupna i wykonania strony ?

1. Należy zakupi?/ zamówi?stron?np. przez serwis Allegro.
2. Otrzymacie Państwo link do formularza w którym będziecie musieli uzupełni?wszystkie dane jakie mamy umieści?na stronie lub przesła?je w postaci pliku tekstowego.
3. W przesłanym do nas formularzu należy poda?nazw?www Państwa strony.
4. Wybra?jedn?z dostępnych wersji kolorystycznych.
5. Opłaci?zamówion?stron?poprzez bezpieczne płatności PayU.
6. Po otrzymaniu danych tworzymy stron?i umieszczamy j?na serwerze.
7. Przesyłamy faktur?na wykonan?usług?
8. Na każdym etapie zamówienia możecie Państwo zadawa?pytania.
NetVision - Strony i Sklepy Internetowe


nv24.pl - Profesjonalne Wizytówki Internetowe